Home / Atrakcje turystyczne / Zamek Stary Książ

Zamek Stary Książ

ruiny_zamku_książZamek Stary Książ, a raczej jego ruiny, mieszczą się w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, w części północno-wschodniej Pogórza Wałbrzyskiego, w Sudetach Środkowych. Zamek ten wybudowany został na murach dawnego piastowskiego zamku Bolka I. Ruiny są malowniczo położone nad Przełomem Pełcznicy (płynącej dość głębokimi dolinami mającymi charakter wąwozów), na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Już pomiędzy IX a X wiekiem istniał pierwszy gród na wzgórzu położony malowniczo nad Przełomem Pełcznicy. Końcem XIII wieku przebudowano go na murowany zamek o funkcjach obronnych. Zamek swe znaczenie obronne stracił, kiedy w roku 1392 księstwo świdnicko-jaworskie przeszło do Korony Czeskiej, a w 1484 roku został zniszczony (był wówczas siedzibą tak zwanych rycerzy-rabusi). W XV wieku budowla popadła w ruinę, bo nie miała już właściciela.
brama_stary_książJan Henryk VI von Hochberg będący właścicielem zamku Książ zlecił w roku 1794 urządzenie otoczenia zamku znajdującego się nad potokiem Pełcznicy. Zadanie to wykonywał architekt Christian Tischbein, zamek Stary Książ został przebudowany i zaadaptowany na romantyczne ruiny. Podstawowym celem tejże przebudowy było stworzenie średniowiecznego otoczenia wkoło Zamku Książ.

Zamek został spalony w lecie 1945 roku i do teraz zachowały się owe sztuczne ruiny z XVIII wieku. Można dostrzec pozostałości po głównym budynku zamku (zbliżonym do kształtu trójkąta), gdzie wyraźnie widać dobrze zachowany podział wewnętrzny, fragmenty wieży, dwa renesansowe portale, fragmenty kaplicy, dwa trójkątne przedzamcza. W głównym zamku mieściła się dawniej sala reprezentacyjna, sypialnie, sala sądowa, zbrojownia, izba więzienna (wraz z izbą tortur) oraz kaplica. Pod wspomnianą kaplicą mieścił się loch powstały jeszcze w czasach średniowiecznego zamku.

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top