Home / Zabytki / Mauzoleum w Wałbrzychu

Mauzoleum w Wałbrzychu

mauzoleum_1Mauzoleum w Wałbrzychu znajdujące się na północnym stoku Niedźwiadków (nieopodal znakowanego na niebiesko szlaku turystycznego), na wysokości około 530 m n.pm. upamiętnia 170 tysięcy Ślązaków poległych w czasie pierwszej wojnie światowej, 25 bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego oraz ofiary wypadków w kopalniach. Można do niego dotrzeć udając się na wschód od centrum Wałbrzycha.

Mauzoleum to zostało wybudowane dzięki inicjatywie Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi, w latach 1936-1938. Autorem projektu budowli był niemiecki architekt Robert Tischler. Obiekt został wybudowany przez kamieniarzy oraz firmy z Wałbrzycha. Wykonawcy Mauzoleum w Wałbrzychu budowali także słynne mauzoleum na Górze Świętej Anny.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej mauzoleum zaczęło popadać w ruinę. Później planowano je wykorzystać dla celów rekreacyjnych, ale jednak owe plany nie zostały zrealizowane. Kształt mauzoleum przypomina kwadratową warownię posiadającą wymiary około 24 na 27 metrów, liczącą około 6 metrów wysokości. Wejście do mauzoleum prowadziło do zamkniętego portyku, który otaczał arkadowy dziedziniec. Inne wejścia znajdowały się w ścianach bocznych portyku. Wiodły one do niedużych mastab (grobowców) o kwadratowym kształcie. Mastaby były zakończone rzeźbami orłów, które spoczywają na kamiennych kulach ze swastykami i zrywają się do lotu.

dziedziniec_mauzoleumInteresującą kwestią są same materiały, jakie zostały użyte do wykonania mauzoleum. Zarówno arkady jak i elewacje wykonane były z wapienia triasowego (pochodzącego z okolic Gogolina), portale i gzymsy z kolei wykonano z górnokredowego piaskowca ze wsi Łączna. Sklepienie krużganka było pokryte mozaiką marmurowo-złotą, a posadzki wyłożone zostały granitem karkonoskim.

Bardzo ciekawym elementem była mieszcząca się w samym centrum dziedzińca metalowa kolumna ze zniczem. Autorem jej projektu był Ernst Geiger. Na cokole kolumny umieszczono cztery lwy mające otwarte paszcze (można było znaleźć wyraźną inspirację słynnym Lwem Brunszwickim). Lwy miały oznajmiać zmartwychwstanie poległych podczas Sądu Ostatecznego. Dodatkowo kolumnę ozdabiały germańskie symbole zwycięstwa czyli ornament sieciowy i liście dębu. Wspomniany znicz był podtrzymywany przez rzeźby trojga nagich młodzieńców. W tym okresie rzeźba operowała bardzo prostą symboliką, dlatego też omawiana kolumna robiła szczególnie duże wrażenie, bo jej ikonografia była bardzo bogata. Niestety kolumna nie zachowała się do dzisiejszych czasów.

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top