Home / Kościoły / Kościół Matki Boskiej Bolesnej

Kościół Matki Boskiej Bolesnej

kościoł_matki_boskiej_bolesnejSanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Wałbrzychu jest najstarszym kościołem w mieście – jak głosi legenda, najpierw powstał kościół, a dopiero później miasto. Kościół znajduje się przy Placu Kościelnym w samym centrum miasta, dlatego też bardzo często jest on nazywany „sercem miasta”. Według informacji zawartych w kronikach osada Wałbrzych istniała już w roku 1191 za czasów panowania księcia Bolesława Wysokiego. Mieściła się ona niedaleko drewnianego kościoła Najświętszej Maryi Panny, w puszczy. Ciekawostką jest, że zaraz spod ołtarza w świątyni wypływało źródełko, które miało moc uzdrawiania oczu.

Wedle legendy bardzo pobożny rycerz postawił statuę Matki Bożej Bolesnej oraz zbudował kościółek z drewna w puszczy na wzgórzu zaraz przy wspomnianym źródełku. Zrobił to, aby podziękować za uratowanie życia. Niezależnie jednak od legendy kościółek parafialny pod wezwaniem Matki Bożej będący drewnianą świątynią na pewno istniał już w 1305 roku, co potwierdzają dokumenty. Kościół ten bardzo szybko zdobył popularność jako miejsce cudownych uzdrowień. Wówczas pielgrzymowało do niego wiele osób, aby podziękować bądź też pomodlić się i prosić o łaskę (były to bowiem czasy kiedy ludność nawiedzana była przez różne choroby, zarazy, a także nierzadko panował głód).

Kiedy w XV wieku liczba mieszkańców Wałbrzycha znacznie wzrosła, co było spowodowane nadaniem praw miejskich wcześniejszej osadzie, wybudowany został kościół św. Michała nad doliną Cichego Potoku. Mieścił się on około 150 metrów od omawianego kościółka. Kościół Matki Bożej wówczas zaczął pełnić rolę sanktuarium pielgrzymkowego oraz kaplicy pogrzebowej ze względu na to, że w pobliżu mieścił się cmentarz.

Kiedy w roku 1548 kościół św. Michała został przejęty przez protestantów, omawiana świątynia ponownie zaczęła pełnić funkcję kościoła parafialnego. Z dokumentów wynika, iż Matka Boża Bolesna była również patronką całego miasta Wałbrzycha. Fryderyk II będący królem pruskim zaczął likwidować zakony i zamykać kościoły katolickie. Wówczas Krzysztof Reis, burmistrz Wałbrzycha pisał do niego:
” Kościółek Maryjny powstał wcześniej niż całe miasto, zawsze pozostawał w rękach katolików i żadne nabożeństwo ewangelickie nigdy nie było w nim odprawiane… pozostawcie więc Go nam”.
W wyniku tak rozpaczliwego apelu kościół pozostał w rękach katolików. Zmiany przyniosły lata 1714-1718, kiedy to powstał murowany kościół, który możemy obejrzeć obecnie. W tym czasie zostało zabezpieczone cudowne źródełko (wybudowano murowaną studzienkę), które jednak w XIX wieku wyschło.

Choć obecnie kościół nie przypomina już tego pierwotnego, to nadal mieści się w nim figura Matki Bożej Bolesnej, która datowana jest na XII-XIII wiek.Ma ona szerokość 43 centymetrów i jest wysoka na 92 centymetry. Do teraz odbywają się pielgrzymki do kościoła, a pielgrzymi stają przez figurą Matki Bożej Bolesnej prosząc ją o pomoc i dziękując za łaskę.

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top